21 februari 2023

Uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’

In 2022 is besloten het programma Met Andere Ogen door te zetten in de vorm van een netwerkorganisatie. De afgelopen maanden stonden voor onze netwerkregisseur Vera Naber in het teken van verkenning; hoe heeft het netwerk zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Welke behoeften leven er bij de leden van het netwerk? En welke wensen zijn er richting de toekomst?

Deze verkenningsfase heeft bijgedragen aan bijgaand uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’. Het plan biedt een operationalisering van het advies ‘De vrijblijvendheid voorbij’ en geeft onder andere weer hoe Met Andere Ogen zich verhoudt tot diverse werkagenda’s, hoe er invulling wordt gegeven aan de ambities van het netwerk en door middel van welke activiteiten het netwerk gefaciliteerd zal worden in het versterken van de samenwerking.

We zien er naar uit om door middel van verbinding, ontmoeting, uitwisseling en inspiratie gezamenlijk de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten! Download het uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’ in de bijlage.

Heb je aanvullende ideeën, wil je iets delen of in contact komen met Vera Naber? Neem gerust contact op via metandereogen@vng.nl 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: