01 februari 2023

Dialoog #12: Met andere ogen bouwen aan een pedagogische basis

In de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen op 22 maart gaan we in gesprek over hoe we werk kunnen maken van een sterke pedagogische basis.

Tijdens de dialoogavonden van ‘Met Andere Ogen’ worden vele aangrijpende vraagstukken van kinderen, jongeren, ouders en professionals besproken. We hebben al enige tijd de ambitie om los te komen van het oude verhaal van ‘het recht van de sterkste’, van presteren, hoge scoren en concurreren met elkaar. Het verhaal ‘van krantenjongen tot miljonair’ - als je maar hard genoeg werkt - en als het niet lukt, ligt het aan jezelf. De afgelopen tijd zijn dan ook thema’s als inclusie, werken in één ecosysteem en interprofessioneel samenwerken onderwerp van gesprek geweest. We willen het heel graag anders doen, maar wat betekent dat praktisch? Het is een onderwerp dat speelt op alle fronten, zoals blijkt uit o.a. de publicatie ‘Opgroeien doe je samen’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de droombeelden die op tafel zijn gelegd door Denktank 2040. Ook is Denktank Schone Lei hiermee aan de slag gegaan vanuit een gedachtenexperiment “Als we opvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg voor en met 0-23 jarigen opnieuw zouden mogen ontwerpen hoe zou dat er dan uitzien?”: ze hebben via verschillende ontwerpsessies en dialoogbijeenkomsten met jongeren, ouders, ambtenaren, professionals en bestuurders een praatplaat ontworpen. Het resultaat is vormgegeven in een praatplaat met basiselementen voor een pedagogische basis (ecosysteem). Deze praatplaat biedt dan ook aanleiding voor een dialoog over het fundament dat ten grondslag ligt aan een pedagogische basis.

Sprekers

Moderator Natasja van den Berg gaat samen met tafelheer Prof. Dr. Jan Bransen in gesprek met sprekers als:

  • Astrid Ottenheym, Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband NK-PPO, ambassadeur Met Andere Ogen en trekker Denktank Schone Lei

  • Prof. Dr. Jelle Jolles, Hoogleraar Neuropsychologie, VU Amsterdam

  • Sylvia Veltmaat, Voorzitter College van Bestuur Flores Onderwijs

  • Michael Milo, Verbinder en programmamanager GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid)

  • Silvia Koning, Ouder en lid denktank Schone Lei

  • Mariëlle Balledux, Senior adviseur Opgroeien en Opvoeden NJi

Meer informatie en sprekers volgen spoedig via onze nieuwsupdate.

Of kijk op de website van Pakhuis de Zwijger.

Wanneer

Datum: 22 maart 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur

Zo doe ik mee

Meedoen kan op twee verschillende manieren: fysiek in de zaal of online. Aanmelden voor 22 maart (liefst zo snel mogelijk) kan via de aanmeldknop in onze agenda of klik direct hier.

Wil je er fysiek bij zijn? Wees er dan snel bij. De capaciteit in de zaal is beperkt. Online is de capaciteit onbeperkt. Je ontvangt per e-mail de agenda-uitnodiging en de benodigde informatie om deel te nemen.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op via metandereogen@vng.nl