Project Buitenkans maakt na 1e pilotjaar balans op

Een jaar geleden kreeg Project Buitenkans de kans kreeg om met NPO-gelden te werken aan meer aanwezigheid en meer welzijn onder Haagse scholieren. Tijdens het NPO Buitenkans Kennisfestival op 17 januari j.l. –ongeveer een jaar na aanvang van Project Buitenkans – maakten zij met alle betrokkenen de balans op. Welke initiatieven binnen de Haagse onderwijspraktijk zijn na een jaar écht effectief gebleken, en dus het delen waard?

De koers was voor Project Buitenkans direct duidelijk: niet werken aan wéér nieuwe plannen, maar bestaande initiatieven toetsen op hun succes en ze voor een zo groot mogelijke groep jongeren, hun ouders én onderwijsprofessionals beschikbaar maken. 10 VO-scholen in Den Haag e.o. kregen het afgelopen jaar de kans om met NPO-gelden en ruggensteun van Project Buitenkans te experimenteren met verschillende vormen van ondersteuning op het vlak van welbevinden en aanwezigheid.  Niet alle vormen van inzet bleken in de pilotperiode even effectief - door taalbarrières, door werkbladen die niet erg werkbaar bleken, door een simpelweg complexe sociale en educatieve context. Maar: een waardevolle oogst was er óók. Tijdens het NPO Buitenkans Kennisfestival organiseerde Buitenkans 7 workshops waarbij deze oogst – de 7 mooiste lessen uit de praktijk - gedeeld werden.

Nooit uitgeleerd

Rob van Haren, directeur Samenwerkingsverband ZHW en mede-initiator van Buitenkans tijdens het festival: ‘We zijn heel blij met de huidige opbrengst van ons project, en de geleerde lessen zijn waardevol – maar wij hoeven niemand uit de onderwijspraktijk te vertellen dat je nooit uitgeleerd bent. Dus hoe trots we ook zijn op het afgelopen jaar, en hoe waardevol we het ook vonden om deze inzichten te delen tijdens het NPO Buitenkans Kennisfestival, we beseffen ons terdege dat vooruitgang altijd work in progress is. Gebruik blijven maken van al het goede dat er al is, en écht bereid zijn om naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te werken – dat moet wat ons betreft de motor blijven achter die vooruitgang.’

Na 1 pilotjaar:

7 inzichten die écht een verschil maken

  1. Aandacht voor welbevinden is essentieel – en begint bij normaliseren, psycho-educatie en échte aandacht.
  2. Leerlingen hebben zelf veel wijsheid in pacht – dus zorg voor omstandigheden waarin je ze kunt horen
  3. Een duidelijke takenverdeling en een strakke regie binnen het JES maken samenwerken effectiever
  4. Aanwezigheid vergroot je door te vragen: waarom kom je wél naar school (in plaats van: waarom ben je er niet)
  5. Ouders zijn wél geïnteresseerd – wat mist is een passend communicatiemiddel
  6. Leerplicht kan ook al preventief betrokken worden – en dat scheelt in het verzuim
  7. Verzuimd een leerling? Door snel te schakelen met het thuisfront beperk je de consequenties

Meer weten over de effectieve inzichten van Project Buitenkans? Kijk op de website.