Met Andere Ogen het nieuwe jaar in!

Het nieuwe jaar is begonnen en we hopen dat je hebt kunnen genieten van fijne feestdagen met familie en vrienden. We wensen iedereen een prachtig nieuwjaar toe vol gezondheid, geluk en mooie kansen! We zijn druk bezig met het gereed maken van de jaarplanning zodat duidelijk wordt welke activiteiten gepland zijn.

Ook gaan we de komende weken aan de slag gaan met de website. We willen de huidige website beter laten aansluiten op het aanbod vanuit het netwerk en meer duidelijkheid geven over wat Met Andere Ogen voor bestaande en nieuwe samenwerkingscoalities kan betekenen.

De voortgang op de inhoudelijke ambities zoals interprofessionele samenwerking, regionale samenwerking en samenwerking met ouders, krijgen ook een duidelijkere plek.

Akkoorden

Verder zijn we in afwachting van enkele belangrijke richtinggevende agenda’s en akkoorden waarin onder ander veel aandacht is voor de verbinding onderwijs en zorg. Ons geduld binnen vooral het brede jeugddomein wordt op de proef gesteld als het gaat om de noodzakelijke hervormingen. Maar we laten ons daar niet door weerhouden om op zoek te gaan naar de energie en voorbeelden om het goede te doen, samen daar commitment op uit te spreken en samen met kernpartners de schouders eronder te zetten.

In deze nieuwsbrief daarom ook o.a. aandacht voor de gezamenlijke notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’ van de VNG, sectorraden onderwijs en de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang waarin gepleit wordt de focus op het individuele kind te verbreden naar de context waarin het opgroeit en in te zetten op een sterke pedagogische basis. Vanuit Met Andere Ogen doen & denken we mee bij de uitwerkingen van deze notitie en sluit het gedachtengoed naadloos aan.

Kernpartners

We trekken maximaal op met onze kernpartners zodat we samen richting het veld een duidelijke beweging uitstralen. Door goed af te stemmen met elkaar over planning en inhoud ontstaat voor professionals, lokale beleidsmakers en bestuurders eenduidigheid over de opgave waar we samen voor staan om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

We zien uit naar alle momenten waarop we elkaar gaan ontmoeten en zetten in op een inspirerend en vooruitstrevend 2023!