Oplossinglab 11: Data en het perspectief van ouders

Het NJi organiseert ook dit jaar een reeks van drie bijeenkomsten over hoe onderwijs en zorg te organiseren is voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs. Tijdens dit elfde Oplossingenlab focussen we ons op data en het perspectief van ouders om het juiste gesprek tot stand te kunnen brengen. De eerste is op 14 februari.

Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs of onderwijs in zorg? Insteek hierbij is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook kijken we naar de landelijke beleidsontwikkelingen en inzichten uit onderzoek. Tijdens drie bijeenkomsten in 2023 gaan we in op de bouwstenen waarmee scholen kunnen toewerken naar zorg in onderwijstijd. We sluiten daarmee aan op de ervaringen die vijftig 'arrangeurscholen' hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. En op de resultaten in het onderzoeksrapport van DSP/Oberon en het evaluatieverslag van de Onderwijsconsulenten. Ook gaan we in op praktijkvoorbeelden en de samenwerking in de regio's. Nodig daarom ook je samenwerkingspartners uit!

Bouwstenen

De Oplossingenlabs zoomen in op drie bouwstenen: de doelgroep in beeld, het verhaal achter de cijfers en toekomstperspectief. Op 14 februari focussen we ons op bouwsteen 1: hoe kun je op basis van data en het perspectief van ouders het juiste gesprek tot stand brengen met de financiers? We gaan in op de doelgroep en de ondersteuningsvragen. Ook kijken we hoe je in beeld kunt brengen om hoeveel zorg en ondersteuning het gaat. Wat tel je mee als zorg in onderwijstijd, wat kost alle zorg en uit welke potjes wordt die betaald? In gespreksgroepen met de zorgarrangeurs delen zij hun kennis en ervaring bij de vragen waar jij mee te maken hebt in je eigen regio.

Voor meer informatie en om je aan te melden: klik hier.

Volgende data

De andere twee Oplossingenlabs vinden plaats op 6 juni en 7 november 2023.

Het NJI organiseert het elfde oplossingenlab samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sectorraad GO en in samenwerking met de Onderwijsconsulenten en DSP/Oberon.