Week van Inclusief Onderwijs: 6 – 10 februari

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. In deze week staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie en leerlingenparticipatie, en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Thema’s

In de Week van Inclusief Onderwijs (6 t/m 10 februari 2023) ontdek je in verschillende onlinesessies wat de uitdagingen en goede praktijkvoorbeelden zijn, en hoor je van alle betrokken partijen - en dus ook kinderen en jongeren zélf! - wat er nodig is om van inclusief onderwijs de norm te maken. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

  • Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperking
  • Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs
  • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij hert werken aan inclusiever onderwijs

Wanneer: 6 t/m 10 februari 2023
Waar: onlinesessies (gratis deelname na aanmelding)
Voor wie: professionals en bestuurders in het onderwijs en aanpalende werkterreinen (opvang, welzijn, jeugdhulp/gezondheidszorg e.d.), gemeenten en organisaties voor leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en schoolleiders, en andere belangstellenden

Programma

Klik Week van voor het hele programma en om te aan te melden.