15 december 2022

Met frisse Blik vooruit!

Wat hebben we zin in het nieuwe jaar! Met Andere Ogen gaat door en we verheugen ons op alle activiteiten die we samen met deelnemers aan het netwerk gaan organiseren. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

We hopen nog meer deelnemers en lokale samenwerkingscoalities te mogen verwelkomen en regio’s met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij zullen we inzetten op leren van elkaar en impact maken in de regio door vanuit ontmoeting, uitwisseling en inspiratie te komen tot innovaties en nieuwe afspraken. Ons netwerk groeit en de wens om te laten zien hoe lokaal en regionaal oplossingen gevonden worden, wordt op steeds meer plekken omarmd. We zien ook uit naar de verbinding met de diverse landelijke programma's, leernetwerken en werkagenda’s die in de maak zijn om zo samen aan de bredere maatschappelijke opgave te werken en een stem vanuit de praktijk te zijn. We zullen na de kerstvakantie de jaarplanning van onze activiteiten publiceren in de nieuwsbrief en agenda en toelichten waar we ons op gaan richten in 2023.

 

Tot ziens in het nieuwe jaar!
Vera Naber (netwerkregisseur Met Andere Ogen) en het regiebureau