01 december 2022

Terugblik Met Andere Ogen Doen-Dag 2022

Op vrijdag 25 november organiseerden we voor de tweede keer de Met Andere Ogen Doen-Dag. Het thema was ‘Samen verder bouwen’. Wat een mooie dag was het! Ruim 100 bezoekers uit het hele land waren aanwezig, waaronder professionals, beleidsmedewerkers, directies, bestuurders, jongeren en ouders.

Het was een dag waarop de bezoekers geïnspireerd werden door sprekers en mooie voorbeelden van partners uit het netwerk, een dag waarop concrete handvatten gedeeld werden om de samenwerking te versterken, maar vooral ook een dag waarop de bezoekers elkaar konden ontmoeten en konden uitwisselen.

Inspiratie

Margot Peeters inspireerde de bezoekers met haar keynote over de systeembenadering bij het omgaan met stress en prestatiedruk die jongeren ervaren. Hieruit kwam onder andere naar voren dat bijna de helft van de jongeren in het voortgezet onderwijs veel druk en stress ervaart door school of huiswerk en dat 1 op de 3 jongeren in het voortgezet onderwijs prestatiedruk ervaart: druk om aan de eigen of andermans verwachting te voldoen. Ze deelde 10 kerndomeinen die bij kunnen dragen aan de oplossing hiervan en gaf enkele profielen van leerlingen. 

Noëlle Pameijer vertelde over het belang van de samenwerking met ouders. Zij lichtte toe hoe een gedegen voorbereiding van school én ouders en leerling kan bijdragen aan welbevinden en succes. Het verhaal van Noëlle werd ondersteunt middels mooie en goed bruikbare praktijkvoorbeelden en stappenplannen. 

Hanneke Visser en Laura Stroo spraken over het belang van het verbinden van alle elementen in school om aan welbevinden van leerlingen én schoolteams te werken. Zij stipten het belang aan van het terug gaan naar de basis; wat kunnen we voor iedereen doen om het welbevinden van leerlingen te versterken? Wat hebben de teams daar dan voor nodig? En hoe kunnen onze partners daarbij helpen? 

Gieke Buur was onze laatste keynote-spreker en deed de oproep om te blijven kijken naar wat wel kan en altijd de menselijke maat op te zoeken. Zij benadrukte dat protocollen bedacht zijn met de beste bedoelingen, maar dat het soms belangrijk is om de gaten in het protocol te zoeken. Het was een mooie afsluiting waarbij Gieke ons meenam in haar persoonlijke verhaal. 

Jongeren en ouders

Een inclusieve samenwerking met jongeren en ouders is één van de ambities van Met Andere Ogen. Op de Met Andere Ogen Doen-Dag 2022 waren jongeren vanuit Mind Us en Adviesraad EigenWijsheid aanwezig om mee te denken vanuit het jongerenperspectief. Ook ouders die zich hard maken voor de ontwikkelkansen van kinderen sloten aan. Het was een waardevolle aanvulling om ook hen erbij te hebben. 

Opbrengsten

Naast het plenaire gedeelte konden de partners zich inschrijven voor uiteenlopende werksessies. Zo kwamen er werksessies aan bod waarbij bezoekers meegenomen werden in hoe de samenwerking in de eigen regio te versterken, hoe beter samen te werken met lokale beleidsmakers en hoe beter samen te werken met professionals uit verschillende domeinen. Ook konden deelnemers vragen stellen aan Den Haag en werden er oefeningen gedaan om te werken aan veerkracht. Het bruiste van de energie met mooie opbrengsten en concrete handvatten tot gevolg. 

Op zoek naar handvatten en benieuwd naar de opbrengsten van deze dag? Een uitgebreid verslag hiervan volgt over twee weken op onze website en in de nieuwsupdate van 16 december. We zullen daarin ook links naar nuttige materialen en literatuur van sprekers opnemen. 

We willen de partners en overige bezoekers die aanwezig waren hartelijk danken voor hun bijdrage en we zien er naar uit om samen verder te blijven bouwen!