16 november 2022

Wat Werkt? Buitenkans

Nieuwe initiatieven, programma’s en samenwerkingsverbanden: MAO is als lerend netwerk continu in beweging. Maar welke aanpak werkt nu echt? In de interviewreeks ‘Wat Werkt?’ delen we een succesverhalen uit de praktijk, om zo concrete handvatten te bieden die je direct kunt toepassen. Deze keer: Henny van Egmond en Monique Kuik van Buitenkans, een project opgezet met middelen van het Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het voorkomen van kansenongelijkheid op scholen in de regio Den Haag.

Kinderen en jongeren die in een veilige omgeving opgroeien en dichtbij huis naar school kunnen zijn vaker aanwezig, voelen zich gelukkiger én hebben een beter toekomstperspectief. De regio Haaglanden maakte daarom geld vrij voor een tweejarig project op zes scholen voor primair onderwijs en tien scholen voor het voortgezet onderwijs in Den Haag. Dit zijn scholen waar het schoolverzuim het hoogst is en vraagstukken over gedrag van leerlingen en de betrokkenheid van ouders na corona groter zijn geworden. Henny, die het project Buitenkans vanuit zijn organisatie-ontwikkelbureau vormgeeft: ‘We werken met technieken uit de veranderkunde en communicatie om zo de juiste vragen te stellen, te werken vanuit de bedoeling, met creatieve samenwerkingsvormen.’

Klik hier om het hele interview te lezen.