03 november 2022

Inschrijving werksessies MAO Doen-Dag geopend

Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen te verstevigen en te verdiepen organiseren we op 25 november 2022 weer een MAO Doen-Dag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het thema is ‘Samen verder bouwen’. Vanaf nu is de inschrijving voor de werksessies geopend!

Er zijn twee rondes werksessies op de MAO Doen-Dag. Je kunt dus twee sessies kiezen. Inschrijven kan t/m vrijdag 18 november. Een update van het programma en meer informatie over de werksessies vind je op de website van Pakhuis de Zwijger.

Al aangemeld voor de Met Andere Ogen Doen-Dag, maar nog niet voor de werksessies? Gebruik dan dit werksessie inschrijfformulier

Nog niet aangemeld voor de Met Andere Ogen Doen-Dag? Gebruik dan dit algemene inschrijfformulier. Via dit formulier meld je je aan voor de gehele dag én voor de werksessies. 

 

De werksessies

Werksessie 1: Regionale samenwerking

Wil jij de samenwerking in jouw eigen regio versterken? Tijdens deze werksessie gaan we in gesprek over lokale en regionale samenwerking en de uitdagingen en kansen daarbij.

Door Klaas Koelewijn (directeur samenwerkingsverband PO de Kempen), Olaf Prinsen (directeur Jeugdzorg Nederland) en Jouke Douwe de Vries (wethouder Sociaal Domein en Onderwijs in de gemeente Noardeast-Fryslân).

 

Werksessie 2: Inclusieve samenwerking met ouders

Wat vraagt een inclusieve samenwerking tussen ouders en professionals van jou als ouder, professional of school? Tijdens deze werksessie gaat Eva Schmidt-Cnossen (consulent en regisseur van het Oudersteunpunt Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland) samen met Jasmijn van Ipkens (ouder), in op hun ervaringen met samenwerken met ouders rondom het opzetten van het ouder (en jeugd-) steunpunt.

 

Werksessie 3: Veerkrachtige volwassenen = veerkrachtige jeugd

In deze werksessie staan we stil bij ‘veerkracht’. Wat is het en wat is het niet? We doen enkele oefeningen voor onszelf en bekijken vervolgens hoe we deze kunnen gebruiken in onze professionele teams en in onze contacten met kinderen en jongeren. Een veerkrachtige jeugd begint namelijk bij veerkracht van ons als volwassenen!

Door Hanneke Visser en Laura Stroo (leden Coalitie Welbevinden, schoolpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP).

 

Werksessie 4: Met kennis de samenwerking versterken. Denk mee met kennispartner NJi!

Wat werkt wel en niet in de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd? Als kennispartner van MAO draagt het Nederlands Jeugdinstiuut bij aan het verzamelen en ontsluiten van handelingsgerichte kennis. Uitgangspunt zijn de vragen die spelen bij professionals en beleidsmakers. Maar ook bij jongeren zelf en hun ouders. Welke ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis is er? 

In deze sessie kijken senior NJi-adviseurs Lieke Salomé en Vincent Fafieanie samen met de deelnemers welke vragen er nu leven en hoe je gezamenlijk kennis ontwikkelt. En hoe het NJi deze kennis voor de verschillende doelgroepen toegankelijk maakt.
 

Werksessie 5: Interprofessioneel samenwerken

Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het van belang om samen te werken met professionals vanuit verschillende domeinen. Wil je inzicht krijgen in waar je mee aan de slag kunt gaan op het gebied van interprofessionele samenwerking? Tijdens deze werksessie gaan we o.a. aan de slag met een (vereenvoudigde versie van) 0-meting voor interprofessionele samenwerking die ontwikkeld is door Dr. Leonie le Sage.

Door Chaja Deen (senior adviseur NJi), Saadia Bouzelmad (adviseur NJi), Leonie le Sage (lector Hogeschool Rotterdam) en Chantal Dirkes (projectleider interprofessionele samenwerking MAO).

 

Werksessie 6: Samenwerken met de gemeente

Hoe kun je beter samenwerken met lokale beleidsmakers en praktijk? In deze werksessie leer je meer over hoe beleid tot stand komt en gaan we in gesprek over de belangen en behoeften van volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren aan de ene kant en de onderwijs-, zorg-, of jeugdprofessional aan de andere kant.

Door Mara van Waveren (directeur Stichting Lobby Lokaal en adviseur Wallaart & Kusse) en Jurriaan Limburg (adviseur Wallaart & Kusse en voorheen fractielid CDA Amsterdamse gemeenteraad).

 

Werksessie 7: Je vraag aan Den Haag

De ministeries OCW en VWS werken steeds meer samen waar het gaat om het verbinden van onderwijs en ondersteuning & zorg voor jeugd en gezinnen. In deze werksessie gaan we in gesprek met de ministeries over de ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en kunnen de ministeries interactief bevraagd worden.

Door Natalie Jonkers (beleidsadviseur ministerie VWS) en Arjan Miedema (bestuursadviseur ministerie OCW).

 

De rest van het programma

Naast werksessies, is er ook een plenair programma.

Met keynotes van onder andere: 

  • Noëlle Pameijer, HGW expert en schrijver van o.a. Samen Sterk: ouders & school);
  • Margot Peeters, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal;
  • Hanneke Visser en Laura Stroo, leden Coalitie Welbevinden, expertgroep schoolpsychologen.
     

Sprekers onder andere: 

  • Gieke Buur, landelijk ambassadeur Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd;
  • Vera Naber, netwerkregisseur MAO. 

Moderatie door Minchenu Maduro.

Datum: vrijdag 25 november
Tijd: 9:00 – 16:30 uur (inloop 9.00 uur, start programma 9:30 uur)
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, Amsterdam

De organisatie is in handen van Pakhuis de Zwijger en het Programmabureau Met Andere Ogen. 
Meer informatie en aanmelden, klik hier.

Voor vragen ideeën, opmerkingen of iets anders? Mail naar metandereogen@vng.nl.