De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

Wat zijn de voordelen van de collectieve inzet van zorg? Wat zijn de werkzame factoren? En hoe werk je naar een collectieve financiering van zorg toe? Dit en nog veel meer komt aan bod in de Handreiking De kracht van collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd van de regio Hart van Brabant.

‘De ministeries van OCW en VWS willen een oplossing voor de ingewikkelde wijze waarop Zorg in Onderwijstijd (ZiO) nu wordt georganiseerd: vanuit diverse wetgevingen en met een enorme bureaucratische last’, vertelt Tanja Verhoeven, programmaleider ‘Ieder kind voelt zicht thuis op school’ van de regio Hart van Brabant. In maart 2020 is de regio Hart van Brabant gekozen tot regionale pilot regio, omdat ze al in een ver gevorderd stadium waren in de zoektocht naar een eenvoudigere inzet van deze zorg. Samen met Zorgkantoor VGZ, Onderwijscentrum Leijpark, (V)SO De Bodde en de jeugdhulpaanbieders Siza en Amarant hebben de gemeenten Hart van Brabant het voor elkaar gekregen dat vanaf het schooljaar 2022-2023, voor alle leerlingen die het nodig hebben, op Onderwijscentrum Leijpark en de Bodde Zorg in Onderwijstijd beschikkingsvrij wordt ingezet.

Inspiratie voor andere gemeenten

Verhoeven is trots op de handreiking die in samenwerking met Oberon en DSP-groep is gemaakt. Dit document beschrijft de werkwijze richting collectieve financiering van ZiO op twee (v)so scholen in Tilburg – regio Hart van Brabant. Per fase worden de verschillende stappen, aandachtspunten en eventuele risico’s besproken. Dit document vol best practices en lessons learned van deze voorlopende pilotregio kan dienen als inspiratie voor andere gemeenten die streven naar een collectieve financiering van ZiO.

Download de handreiking in de bijlage.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: