Het laatste nieuws over de MAO Doen-Dag 2022

Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen (MAO) te verstevigen en te verdiepen organiseren we op 25 november 2022 weer een MAO Doen-Dag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het thema is ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk en inclusieve samenwerking met ouders en jongeren centraal. Lees verder over het programma, de sprekers en nog veel meer.

Tijdens de MAO Doen-Dag 2021 ontwikkelden we bouwstenen voor het vervolg van MAO. Begin dit jaar zijn die bouwstenen gebruikt voor de vernieuwde en aangescherpte ambities van MAO en is besloten om MAO als netwerk van lokale en regionale samenwerkingen voort te zetten. Een nieuwe fase met méér focus op het stimuleren en faciliteren van de lokale praktijk waarin onderwijs, zorg en jeugd samenwerken en met méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en jongeren. Bovendien komt de regie meer bij het netwerk zelf te liggen. 

Voor de MAO Doen-Dag 2022 nodigen we professionals, beleidsmakers en -adviseurs, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, de opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor kinderen. 

Wil je in jouw regio een volgende stap maken met de lokale samenwerking onderwijs, opvang, ondersteuning  & zorg? Laat je dan vooral gezamenlijk inspireren en kom samen met jouw (lokale, regionale) samenwerkingspartner(s) naar deze dag. 

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de MAO Doen-Dag 2022 en geven je alvast een inkijkje in het programma:

  • Met keynotes van o.a.: Noëlle Pameijer (HGW expert en schrijver van o.a. Samen Sterk: ouders & school), Margot Peeters (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal), Hanneke Visser en Laura Stroo (leden Coalitie Welbevinden, expertgroep schoolpsychologen) en sprekers als Gieke Buur (landelijk ambassadeur Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd).

  • Met een gevarieerd aanbod aan werksessies waarin aandacht zal zijn voor inspirerende voorbeelden uit het netwerk, regionale en lokale samenwerking en jouw eigen ervaringen en uitdagingen daarbij. Ook kun je in een sessie in gesprek gaan met de ministeries VWS en OCW en vertellen ze over enkele ontwikkelingen. Het Nederlands Jeugdinstituut draagt eveneens bij aan het programma en mede dankzij o.a. adviesraad EigenWijsheid zijn er ook jongeren aanwezig om mee te denken. Specifieke aandacht is er voor de samenwerking met ouders en de meerwaarde hen te betrekken bij school en de brede context (en hoe dat vorm te geven). 

  • Met moderatie door Minchenu Maduro

Aanmelden

Het programma van de MAO Doen-Dag is alleen fysiek bij te wonen. Na afloop is het plenaire programma online terug te kijken. Het aantal fysieke plekken is beperkt, reserveer dus snel je plekje via dit formulier

Binnenkort volgt het volledige programma en word je verzocht om je in te schrijven voor de werksessies. 

Datum: vrijdag 25 november
Tijd: 9:00 – 16:30 uur (inloop 9.00 uur, start programma 9:30 uur)
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, Amsterdam

De organisatie is in handen van Pakhuis de Zwijger en het Programmabureau Met Andere Ogen. 

Voor vragen ideeën, opmerkingen of iets anders? Mail naar metandereogen@vng.nl.