Schrijf je nu in voor de MAO Doen-Dag 2022 op 25 november

Samen verder Bouwen is het thema van de tweede Met Andere Ogen Doen-Dag op 25 november. Doe je mee? De inschrijving is nu geopend!

Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen (MAO) te verstevigen en te verdiepen organiseren we ook dit jaar weer een MAO Doen-Dag met als thema ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk en inclusieve samenwerking met ouders en jongeren centraal.  

Tijdens de MAO Doen Dag 2021 ontwikkelden we bouwstenen voor het vervolg van MAO. Begin dit jaar zijn die bouwstenen gebruikt voor de vernieuwde en aangescherpte ambities van MAO en is besloten om MAO als netwerk van lokale en regionale samenwerkingen voort te zetten. Een nieuwe fase met méér focus op het stimuleren en faciliteren van de lokale praktijk waarin onderwijs, zorg en jeugd samenwerken en met méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en jongeren. Bovendien komt de regie meer bij het netwerk zelf te liggen. 

Voor de MAO Doen Dag 2022 nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het vergroten van de ontwikkelkansen voor kinderen. Het programma zal bestaan uit inspirerende keynote sprekers, verdiepende werksessies, een heerlijke netwerklunch en creatieve intermezzo’s.

Inschrijven

Dit jaar is het programma alleen fysiek bij te wonen. Achteraf is het plenaire programma online terug te kijken. Het aantal fysieke plekken is beperkt, reserveer dus snel je plekje via dit formulier

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en word je verzocht om je in te schrijven voor de werksessies. Wil je meer info? Kijk alvast hier

Datum: vrijdag 25 november
Tijd: 9:00 – 16:30 uur (inloop 9u, start programma 9:30u)
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 

De organisatie is in handen van Pakhuis de Zwijger en het Programmabureau Met Andere Ogen. 

Voor vragen ideeën, opmerkingen of iets anders? Mail naar metandereogen@vng.nl