In gesprek over: is dit de verbinding onderwijs en zorg die we willen?

Op 7 september deed Jouke Douwe de Vries zijn betoog in onze nieuwsbrief over veel meer ondersteuning op school organiseren. Hij vraagt zich naar aanleiding van zijn wetenschappelijk onderzoek naar netwerken voor onderwijs en zorg af of je nog meer partijen bij de samenwerking moet betrekken, zoals GGD, jeugd- en jongerenwerk of organisaties voor muziek, sport en cultuur. Bij zijn betoog deed hij een oproep aan het netwerk om hierover in gesprek te gaan.

We hebben hiervoor veel enthousiaste reacties ontvangen en zijn samen met de geïnteresseerden tot een datum gekomen voor het gesprek: 27 oktober van 16.00-17.30 uur.

Heb je destijds niet je interesse laten weten, maar wil je alsnog graag aanhaken?

Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 oktober via onze website.

Aanmelding is kosteloos