22 september 2022

Save the Date Met Andere Ogen Doen-Dag 2022

Met Andere Ogen (MAO) gaat een nieuwe fase in. Om het netwerk en de beweging van MAO te verstevigen en te verdiepen organiseren we op vrijdag 25 november de Met Andere Ogen Doen-Dag 2022. Save the date!

In 2021 organiseerden we de eerste MAO-Doen Dag in Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Tijdens deze inspirerende dag ontwierpen we de bouwstenen en ambities voor het vervolg van MAO. Begin dit jaar besloot de stuurgroep om MAO voort te zetten in de vorm van een landelijk netwerk van lokale en regionale samenwerkingen. Een vervolg waarbij de focus méér komt te liggen op het stimuleren en faciliteren van de lerende beweging in de lokale praktijk waar onderwijs, zorg en jeugdhulp samenwerken. Een vervolg waarbij méér focus komt op inclusieve samenwerking met ouders en professionals en waarbij de regie komt te liggen bij het netwerk zelf.

De Met Andere Ogen Doen-Dag 2022 is de kick-off voor de nieuwe fase van MAO.

Verwacht vrijdag 25 november inspirerende keynote sprekers, verdiepende werksessies, een heerlijke netwerklunch en creatieve intermezzo’s.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure. Maar zet 25 november alvast in je agenda!

Met Andere Ogen Doen-Dag 2022

Datum: Vrijdag 25 november 2022

Tijd: 09:30 - 16:00u (inclusief netwerklunch + borrel) 

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 Amsterdam