22 september 2022

Netwerkregisseur Vera Naber: ‘We moeten meer vrijheid creëren’

Op 1 september verwelkomden we Vera Naber als nieuwe netwerkregisseur van Met Andere Ogen. Aan haar nu de taak om de strategische koers van het netwerk verder uit te stippelen. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een heel leuke én uitdagende, vindt ze zelf. ‘Met andere ogen kijken, is kijken vanuit kansen, niet vanuit problemen.’

De juiste mensen met elkaar verbinden, dat is waar het Vera om gaat. En dan vooral: het dichter bij elkaar brengen van het werkveld en de politiek, want die staan nu nog te vaak, te ver uit elkaar. Vera: ‘Professionals uit de praktijk mogen wat mij betreft veel meer ruimte krijgen aan de beleidstafel. Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als je die deskundige mensen erbij uitnodigt.’ Maar de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd is de laatste jaren alleen maar complexer geworden, dat weet Vera ook: ‘Mensen bij elkaar zetten is weliswaar belangrijk, maar niet genoeg.’

Wat kan wél?

Door haar ervaring als onderwijsadviseur en leerlingbegeleider in zowel het speciaal als regulier onderwijs, kent Vera de uitdagingen waar Met Andere Ogen voor staat maar al te goed. Bovendien was ze via het Nederlands Jeugdinstituut als kennisverbinder al betrokken bij MAO – een van de redenen waarom de functie van netwerkregisseur haar aandacht trok. Maar het was vooral haar grote hart voor het onderwijs dat haar deed reageren. Vera: ‘Ik word blij als ik een school binnenloop. Ik wil graag bijdragen om het maximale uit elk kind te halen.’

Vera kijkt daarbij liever kansengericht dan probleemgericht: wat kan een kind wél, is het uitgangspunt. Elk kind bij wie leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat, vereist dan ook een individuele aanpak: soms is er zorg nodig in de klas, soms daarbuiten. Soms heeft de leerkracht hulp nodig, soms de leerling. Het gaat altijd om de vraag wat dit kind, op deze school, met deze leerkracht, en deze ouders nodig heeft. Vera: ‘Als psycholoog ondersteunde ik zowel leerlingen als leerkrachten en zag ik hoe belangrijk het is dat de school een ondersteunende structuur kan bieden. Daarbij draait uiteindelijk alles om de samenwerking tussen de school, de gemeente en de zorg- en jeugdhulpinstellingen.’

Blijven leren  

Wat er nog meer nodig is om die samenwerking te versterken, hoopt Vera de komende maanden ontdekken. Om te beginnen wil ze vooral kennis ophalen, mensen uit de regio’s beter leren kennen en met elkaar in contact brengen, meer agenderen en afspraken maken. ‘Want als we meer samenhang willen aanbrengen tussen de lerende netwerken die mede vanuit landelijk beleid ontstaan, dan moeten we wel weten waar hun vragen en wensen liggen. Wat verwachten zij? Hoe maken we het netwerk krachtig? En wat kan ik daarin betekenen? Daar ben ik vooral nieuwsgierig naar.’

De strategische koers van MAO verder uitstippelen, dat hoopt Vera vooral samen met de partners van het netwerk te doen. Verder wil ze dat wat er op lokaal niveau speelt, als stem van het netwerk, naar landelijk niveau tillen, en zo een brug slaan tussen de bestuurders en beleidsmakers aan de ene kant en de professionals en ouders aan de andere kant. ‘Allemaal zodat we met elkaar én van elkaar kunnen blijven leren en ons blijven ontwikkelen.’

Vrijheid en vertrouwen

Ook denkt Vera dat gemeenten mogelijk meer kunnen doen om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Zij kunnen de lokale en regionale opgaves overzien en dus bij uitstek samen mét het onderwijs de complexiteit ervan ontrafelen, is de gedachte. Vera’s boodschap is dan ook: ‘Maak het simpel!’ Want als we ernaar streven dat onderwijs en zorg beter en makkelijker samenwerken, onderling en met ouders en professionals, dan moeten we dat wel faciliteren. Vera: ‘We moeten meer vrijheid creëren, op basis van vertrouwen. Zodat alle professionals samen het goede kunnen doen, voor de ouders en voor de kinderen.’

Contact met Vera Naber

Heeft dit artikel je nieuwsgierig gemaakt naar Vera? Heb je vragen aan haar of wil je wat delen over jouw lokale praktijk? Neem dan contact op via metandereogen@vng.nl. Meld in de mail graag waarover je contact zou willen met Vera Naber.

Meer weten over Vera Naber?

https://www.linkedin.com/in/vnaber/