Afscheid Marijke Andeweg als programmamanager MAO

Na 2 ½ jaar neemt Marijke Andeweg afscheid als programmamanager! Hiermee sluit ze een periode af waarin het netwerk opgebouwd moest worden van advies van René Peters naar verbindende lokale praktijken van onderwijs & jeugdhulp. Mede door Marijke hebben we nu een netwerk dat we verder kunnen uitbouwen en verstevigen, zoals ze geformuleerd heeft in haar advies: de vrijblijvendheid voorbij.

Ter ere van dit afscheid heeft Voor Jeugd & Gezin een prachtig interview geplaatst met Marijke, waar we weinig aan kunnen toevoegen. Behalve dat we Marijke danken voor haar inzet vanuit het hart met veel kennis van zaken hoe je een aanpak ontwikkelt met een duurzame impact. Het vraagt een antropologische attitude van open kijken om te bepalen wat nodig is om het netwerk te stimuleren. Het vraagt ook een reflectieve houding om de bedoeling van een netwerk te versterken en te voorkomen dat er teruggevallen wordt op instrumentele top-downgerichte oplossingen. Eigenschappen die Marijke toepast.

Klik op het volgende bericht om het hele interview te lezen.

Veel dank Marijke voor jouw inzet, ook voor het soms roeien tegen de stroom in. Dank voor je bijdrage om met elkaar de wereld een beetje mooier te maken voor de ontwikkeling van kinderen.

Alle goeds en veel succes met je volgende aanpakken, dat ook die op een positieve manier mogen doorwerken in onze samenleving,

Mede namens het programmateam,

Astrid Ottenheym, adviseur en bestuurlijk ambassadeur van “Met Andere Ogen”