Inspirerende werksessie Jeugdondersteuners

Op de inspirerend werksessie Jeugdondersteuners van 8 maart was veel ruimte voor uitwisseling. Op het programma stonden presentaties van Hanny Voskuylen, projectleider verbinding Onderwijs-Jeugd-Kinderopvang bij de gemeente Leeuwarden, en Sinzer.

Op dinsdag 8 maart kwamen jeugdprofessionals uit verschillende regio’s zowel bij Seats2Meet in Utrecht als online bijeen om met elkaar aan de slag te gaan in de werksessie jeugdondersteuners. Ondanks dat de werksessie hybride was waarbij de helft van de deelnemers online meedeed, werd er ruimte gevoeld om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Hieronder een verslag over deze middag.

Presentatie inzet Jeugdondersteuners

Na een voorstelronde waarbij deelnemers hun verwachtingen konden uitspreken en wat er bij hen speelt met betrekking tot jeugd ging de werksessie van start met de presentatie van Hanny Voskuylen over de inzet van jeugdondersteuners in Kindcentra van gemeente Leeuwarden. 

Hanny nam de deelnemers stap voor stap mee door het ontstaan van de jeugdondersteuners en alles wat daar een rol bij heeft gespeelt. Hierbij droeg zij de visie van gemeente Leeuwarden bestaande uit onder andere ‘Kracht vanuit de basis’, een multiprofessioneel team en impact gericht werken krachtig uit. Hanny benadrukte dat het voor haar een verademing was om buiten de kaders te mogen denken in het belang van het kind. ‘Preventief werken is met andere ogen kijken’, aldus Hanny Voskuylen. 

Vervolgens ging Hanny verder in op de taken van de jeugdondersteuner en hoe deze zich onderscheiden van een jeugdhulpmedewerker/Schoolmaatschappelijk werker. Het belangrijkste verschil zat in de onafhankelijkheid van de jeugdondersteuner, waardoor de jeugdondersteuner niet gebonden is aan kaders waardoor hij/zij ‘out of the box’ kan denken en werken..

Door het inzetten van jeugdondersteuners zijn verschillende effecten zichtbaar geworden, zo kan men problematiek beter signaleren, met name de problematiek achter het gedrag. Ook kan er meer inzicht verkregen worden in de problematiek in gezinnen en omgeving van kinderen, en wordt er meer gebruik gemaakt van laagdrempelige, systeemgerichte jeugdhulp en minder gebruik van Jeugd-GGZ. Hierna volgde een groot aantal nuttige aanbevelingen, waaronder het losboren van creativiteit en het betrekken van alle niveaus.

Er werd afgesloten met een eyeopener over de Hervormingsagenda Jeugd welke liet zien dat we voor dezelfde opgave staan, namelijk het minder denken en handelen in individuele onderwijs-jeugdhulparrangementen en meer in contextgerichte, normaliserende ondersteuning vanuit het onderwijs zelf. 

Meer informatie vind je in het Uitvoeringsprogramma.

De impact van jeugdondersteuners

Vervolgens vertelde pilot onderzoekers Aimée en Joyce van Sinzer over het onderzoek dat zij bij gemeente Leeuwarden mochten uitvoeren naar de gemeten impact en de inzet van jeugdondersteuners. Middels de impact managementcyclus en de verandertheorie nam Sinzer ons stapsgewijs van probleemanalyse tot gemeten effecten mee door het onderzoek dat zij uit hebben gevoerd. 

Erg interessant was de probleemanalyse, waarbij Sinzer door middel van gemeentelijke monitoren, interviews, inventarisatie bekende problematiek kind & gezin, inventarisatie hulp & zorg door intern begeleider en indicaties jeugdwet voor schoolpopulatie een beeld schetste van beoogde uitkomsten. Deze uitkomsten omvatte onder andere; bewustwording van eigen zorgcultuur en effecten hiervan voor kinderen, een verbeterde signalering en een preventieve aanpak 0-6. Vervolgens toonde Sinzer ook een kosten-batenanalyse waaruit bleek dat door de inzet van jeugd ondersteuners bijna 9 duizend euro bespaard kan worden. Nog belangrijker: door  uitde daaropvolgende effectketen bleek dat de inzet van jeugdondersteuners niet alleen kosten scheelt, maar dat het bevordert dat elk kind zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. De inzichten in de eindmeting benadrukte dit nog eens. Zo bleek dat er na het inzetten van jeugdondersteuners onder andere een gemiddelde afname zorggebruik, betere samenwerkingen intern en extern, en verbeterde contacten met ouders waren.

Meer leven over het onderzoek van Sinzer? Klik dan hier voor de Eindmeting 2021.

Een interactieve afsluiting

Tijdens beide presentaties was er tijd voor vragen en vertelden de aanwezige jeugdondersteuner en coördinator jeugdondersteuners uitgebreid over hun werk, hoe hun aanwezigheid op school eruitziet en dat zij een volle werkweek op school aanwezig zijn. Ook vertelden ze over hoe het contact verloopt met ouders en kinderen, en dat het hen lukt die verbinding op te zoeken doordat zij niet bij jeugdzorg of andere instanties horen maar een neutrale positie hebben. Inspirerend waren de voorbeelden uit de beroepspraktijk waaruit bleek dat de aandacht en tijd die zij kinderen kunnen geven, de kinderen doet opbloeien en dat dit echt het verschil kan maken. Er vond veel uitwisseling plaats tussen deelnemers over hoe het in hun eigen beroepspraktijk eraan toeging en hoe zij dit graag anders zouden zien. Alomvattend kijken wij terug op een prikkelende sessie met veel uitwisseling en hopen wij op een spoedig vervolg.

Wil jij in het vervolg ook rondom dit thema uitwisselen? Of heb je een vraag naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met roos.poppeliers@bmc.nl