Yara en de zes werkzame elementen

In de tweede midterm Met Andere Ogen worden zes werkzame elementen geschetst die de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bevorderen. Als we deze toepassen op Yara, komen we tot de volgende bevindingen:

Yara zit een deel van de week op een school voor speciaal onderwijs, maar omdat zij hier niet het onderwijs krijgt dat zij nodig heeft, krijgt zij vanuit de jeugdhulp een apart onderwijsprogramma thuis; daarnaast organiseert haar moeder, voor Yara én Yara’s zusje en zichzelf, lessen in gebarentaal. Daardoor is er nog geen plek voor Yara van waaruit zij zich ontwikkelen kan op een manier die recht doet aan haar mogelijkheden en talenten.

  1. Het ontbreekt in het geval van Yara vooralsnog aan een gedeelde visie en urgentie onderwijs-zorg-jeugd: reguliere scholen durven het met Yara niet aan; de expertise van een cluster-2-school blijft Yara vooralsnog onthouden, omdat ze niet doof is; op maat gesneden onderwijs krijgt ze alleen omdat ze toevallig een begeleider heeft die vroeger leerkracht was.
  2. Ondanks de volle steun en inzet van het samenwerkingsverband passend onderwijs in Utrecht is er nog geen cultuur van samenwerken ontstaan rond Yara, en kinderen als zij, kinderen die motorisch beperkt zijn, daardoor niet (goed) kunnen praten, maar wel kunnen horen.
  3. Het kost veel moeite om voor kinderen als Yara de regie op de samenwerking op alle niveaus van uitvoering, beleid en bestuur goed van de grond te krijgen. Veel hangt daardoor af van de inzet van de ouders. Niet alle ouders zijn daartoe even goed in staat.
  4. Door het intensieve contact met Yara en haar moeder leren we bij MAO wat er wel of niet werkt. De moeder van Yara is gelukkig bereid om haar ervaringen te delen, zodat we in onze lerende aanpak ook het perspectief van het kind en ouders de juiste plek geven.
  5. Er is nog geen sprake gebleken van een faciliterend stelsel: geld is geen probleem in het geval van Yara, het is een kwestie van waar dit geld ingezet mag worden. Met wat aanpassingen en goede individuele begeleiding (die zij nu ook krijgt) zou zij onderwijs kunnen volgen op een reguliere- of (tijdelijk op een) cluster-2-school (om goed te leren communiceren in gebarentaal). Het lukt tot nu toe niet om de schotten tussen de domeinen te doorbreken.
  6. MAO ziet de ontwikkelkansen van kinderen als vertrekpunt voor het werken in één ecosysteem: iedereen heeft een rol om de ontwikkelkansen van Yara te vergroten. We zien de urgentie daarvan hier samenkomen.

Download de pdf in de bijlage en deel het verhaal van Yara.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: