11 november 2020

Workshop Met ouders meer glans

Op 2 november vond de Voor de Jeugddag plaats, georganiseerd door het NJi en de VNG. Ook Met Andere Ogen was vertegenwoordigd met een workshop over samenwerken met ouders onder de titel: Mét ouders meer glans.

Astrid van der Kooij betrokken als projectleider ouderbetrokkenheid in MAO leidde de deelnemers er doorheen. Ouderbetrokkenheid is geen vinkje. Samenwerken met ouders maakt onderwijs, zorg en jeugdhulp waardevoller en ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Het is eenvoudig gezegd, maar niet eenvoudig gedaan.

Betere samenwerking

Drie regio's, Noord-Kennemerland, Utrecht en Twente, werken expliciet aan een betere samenwerking met ouders. In deze workshop (link) vertellen zij hoe en waarom zij dat doen. We delen de lessen uit de regio's en laten zien waar een betere samenwerking tussen ouders, professionals en beleidsmakers mogelijk en belangrijk is.

De deelnemers aan de workshop stelden veel vragen. Zij gaven aan dat zij het best lastig vinden om het goede gesprek met ouders te voeren en vroegen om tips hoe dat te doen. Vooral in de hoek van gedwongen jeugdhulpverlening en ouders met een vluchtelingen status. Naast deze ingewikkelde situaties, is het belangrijk om voor het grote aantal 'gewone' situaties meer aandacht te besteden aan de competenties die professionals nodig hebben om samen te kunnen werken met ouders.  Het ging niet alleen over gesprekken voeren met ouders, maar ook hoe zij op beleidsniveau een rol kunnen vervullen. Eén van de tips was gebruik te maken van ouderverenigingen, Maatjeswerk Autisme of Mama Vita. Juist op regionaal niveau zou een netwerk van ervaringsdeskundige ouders een heel goede bijdrage kunnen leveren aan de verdere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. 

Workshop terug kijken

Met elkaar concluderen we: onderwijs-zorg-jeugd wordt nog beter als je de mensen om wie het gaat ook structureel betrekt. De workshop trok 344 deelnemers. Ook nieuwsgierig geworden naar de workshop. Klik hier om deze terug te kijken.