09 maart 2021

De Holland­Rijnland­Methode

Deze handreiking is opgesteld door de professionals van de inspiratieregio Holland Rijnland. Deze handreiking biedt handvatten voor scholen en professionals die te maken hebben met jeugdigen met complexe problematiek en als gevolg hiervan (dreigen te) verzuimen of thuis te komen zitten.

Vanuit de inspiratieregio Holland Rijnland ontvangen gemeenten en onderwijs informatie om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Holland Rijnland startte in 2018 met een onderzoeksfase. Na de onderzoeks­ fase volgde een pilotfase en anno 2021 is er sprake van een implementatiefase.

Tijdens deze fase introduceren de professionals van Holland Rijnland de Holland Rijnland Methode. De Holland Rijnland Methode bevat handvatten en kaders zodat beleidsmedewerkers en andere professionals kunnen werken aan oplossingen die goed onderbouwd, duurzaam en ‘herhaalbaar’ zijn voor jeugdigen die, ondanks dat ze kunnen leren, (dreigend) thuiszitter zijn.

Holland Rijnland vormt een van de inspiratieregio’s van de aanpak Met Andere Ogen. 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: