06 maart 2021

Opbrengst CoP Onderwijs­zorg­arrangementen: integraal arrangeren

De CoP Onderwijs-zorgarrangementen heeft twee tools als opbrengst: een handreiking met gesprekskader en een handreiking integraal arrangeren. In de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is integraal arrangeren een belangrijk onderdeel. Bij integraal arrangeren worden kennis, inzichten en activiteiten rondom een leerling en zijn of haar gezin samengebracht.

In deze handreiking bieden we op basis van praktijkervaringen tal van handvatten en zoomen we in op een aantal goede voorbeelden. Met de handreiking hopen we bestuurders en beleidsmedewerkers werkzaam in het onderwijs, (jeugd)zorg en jeugdhulp te informeren over mogelijkheden en benutting van de ruimte in wet- en regelgeving. Daardoor ontstaan er meer kansen om maatwerk te bieden aan kinderen en jongeren die dat hard nodig hebben.

 

Meer weten over deze tool? Download de pdf in de bijlage.

 

Onder begeleiding van: 

Willeke van Sleeuwen, W.vanSleeuwen@nji.nl

·Vincent Fafieanie, V.Fafieanie@nji.nl 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: