Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Met Andere Ogen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie. 

De makers en medewerkers van Met Andere Ogen voelen zich verantwoordelijk voor deze site. Toch blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en de acties die u onderneemt.

Verwijzing naar informatie buiten deze website

Indien op deze website wordt verwezen naar externe informatie, dan is Met Andere Ogen daarvoor niet verantwoordelijk, noch voor extern aangeboden producten of diensten. 

Cookies

Met Andere Ogen gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Met Andere Ogen-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de Met Andere Ogen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de Met Andere Ogen-website worden geoptimaliseerd.

Copyright

De informatie is eigendom van Met Andere Ogen en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf niet worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, films en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing.