Terugblik eerste regionale Doen-Dag Lekstroom

Toen Marianne Wammes-Peek, directeur-bestuurder van samenwerkingsverband ProfiPendi, hoorde dat Netwerk Met Andere Ogen regionale netwerkbijeenkomsten wilde organiseren, zei ze spontaan: dan wil ik de eerste zijn! 'De landelijke Doen-Dagen van Met Andere Ogen vind ik heel inspirerend', vertelt ze. 'Vooral dat je met elkaar vanuit alle perspectieven naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren kijkt, is van grote waarde. En dat je in kleinere groepen in gesprek gaat om concrete acties te bedenken. Voor de regio Lekstroom zou een regionale Doen-Dag een mooie kans zijn om elkaar te vinden in een gezamenlijk doel: dat we allemaal het beste willen voor de kinderen in onze regio.' Lees het beeldende verslag van die dag in de bijlage.

Carine Thesingh, directeur-bestuurder van Stichting Samenwerking Nieuwegein en directeur van SBO de Evenaar en het Taalatelier, vertelt dat ProfiPendi de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er is onder meer een nieuwe governancestructuur opgezet waarin de verantwoordelijkheden duidelijker worden omschreven. ‘Hierdoor kwam ruimte vrij om het meer over de inhoud te hebben, en minder over de processen. Samenwerken gaat nu meer over de vraag: wat kunnen we samen doen?’

‘Het is belangrijk elkaar regelmatig op te zoeken’

Het doel van de regionale Doen-Dag, die op 28 september jl. plaatsvond op de prachtige locatie van het Zendstation in Lopikerkapel, was voor Marianne vooral om alle partners uit het netwerk samen te brengen, elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen. Carine twijfelde geen moment over het nut van een dergelijke bijeenkomst toen ze de uitnodiging kreeg: ‘Je kunt geen samenwerkingsverband zijn als je het niet samen doet’, zegt ze. ‘Het is daarom belangrijk om elkaar regelmatig op te zoeken. Dat geldt niet alleen voor de bestuurders, maar zeker ook voor de mensen van de werkvloer. Samenwerken met andere professionals gaat dan veel meer voor ze leven. Ze kennen er nu een gezicht bij, ze horen de ervaring van de ander.’

Complexe puzzels

‘Wat de middag onder meer heeft opgeleverd’, vertelt Marianne, ‘is het besef dat je er nooit alleen voor staat om de soms complexe puzzels op te lossen over ontwikkelkansen voor ieder kind. Zelf heb ik vooral rondgelopen en genoten van alle gesprekken die werden gevoerd, vol vuur, en vol goede oplossingen. Er ontstonden allerlei nieuwe verbindingen, zoals de kinderopvang die zich nu ook aangesloten voelde, wat nog steeds niet vanzelfsprekend is.’

Ze is ook tevreden over de opzet van de middag: een goede afwisseling tussen korte presentaties en werksessies waarin mensen met elkaar aan de slag gingen. Een wens voor een volgende keer is om meer ouders en kinderen te betrekken bij de dag. ‘Een tip voor anderen die een Doen-Dag organiseren is om daar vroeg mee te beginnen. Het vereist een goede organisatie en inpassing in het programma, maar het is van wezenlijk belang om ook hun verhalen te horen. Wat zouden zij willen dat wij gaan doen?’

De eerste stap

De slotvraag aan het einde van de middag was: wat is de eerste stap die jij nu zet? Welke stap stap hebben Carine en Marianne zelf gezet de volgende dag? Carine: ‘Ik heb op de Evenaar meteen enthousiast verteld over deze middag. Mijn boodschap: het samenwerkingsverband is geen ‘boos monster waar je geld van krijgt’, maar een organisatie die je kan helpen verbinding te leggen met elkaar. We staan niet tegenover elkaar, maar we doen het samen.’

En Marianne? ‘Ik heb binnen mijn team meteen gevraagd: wat heeft de middag jou gebracht? Daar kwamen mooie reacties op los, en een hernieuwde energie om geen enkel kind meer in de kou te laten staan. Door elkaar te ontmoeten, zie je ook hoe complex het kan zijn, en dat niemand de ‘schuld’ geeft als je er niet meteen uitkomt. Als we maar een open houding hebben om van elkaar te leren. Een Doen-Dag is een mooi instrument om dit te stimuleren. Mijn wens is daarom om een dergelijke dag jaarlijks te organiseren, samen met alle partners, zodat het echt een bijeenkomst wordt van ons allemaal.’

Directeur basisschool over de waarde van een Regionale Doen-Dag: ‘Wat me aansprak was de bevlogenheid bij iedereen’

Annemieke Verweij, directeur van Openbare Daltonschool de Meander in Nieuwegein, was op de regionale Doen-Dag te zien in een filmpje dat op haar school was gemaakt. Ze vertelde daarin onder meer over hoe haar school zo inclusief en wijkgericht mogelijk probeert te werken en wat ze daarvoor nodig heeft. Ze was zelf ook aanwezig op de Doen-Dag. ‘Ik ging geïnspireerd weer naar huis,’ vertelt ze, ‘vooral door de openingslezing van het Nederlands Jeugdinstituut. Die bevestigde mij dat wij op onze school het goede proberen te doen, en dat maakte me trots. Ook bij ons zegt iemand wel eens: deze leerling kan beter naar het gespecialiseerd onderwijs. We gaan dan eerst met elkaar in gesprek, ouders, school en specialisten. Wij kijken altijd vanuit een kind: wat kunnen wij voor dit kind op de Meander betekenen? We willen alleen kiezen voor het gespecialiseerd onderwijs als het in het belang is van het kind.’

Een Kindcentrum in iedere wijk

Haar ideaal zou zijn dat zich in iedere wijk een school bevindt als een Kindcentrum waar alles en iedereen samenkomt, dat er geen zuilen meer zijn, een geen aparte scholen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. ‘De kinderen op onze school vinden dat ook heel vanzelfsprekend: natuurlijk hebben we bij ons plek voor een kind in een rolstoel, zeggen ze. Ze komen dan met heel creatieve oplossingen om dat mogelijk te maken. In de bovenbouw hebben we een groep met een slechtziende leerling. De hele klas staat om deze leerling heen; het is sociaal de meest onderling verbonden groep van onze hele school. Dat is wat inclusie doet.”

Annemieke ziet de waarde van een Doen-Dag: ‘Wat me aansprak was de bevlogenheid bij iedereen. En het is altijd prettig om regelmatig even uit je eigen omgeving te stappen en collega-professionals te ontmoeten. De volgende keer ben ik er zeker weer bij!’

Meer lezen over de regionale Doen-Dag?

Wil je meer weten over de regionale Doen-Dag in regio Lekstroom? Download dan het uitgebreide verslag in de bijlage.

(© Richard Stuivenberg, Netwerk Met Andere Ogen, oktober 2023)

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: