14 november 2023

Regionale netwerkbijeenkomst ‘Laat geen kind achter’

Samenkomen in het voetbalstadion, en dan deelnemen aan een werksessie in het ‘spelershonk’, wie wil dat nu niet? Met uitzicht op het veld, staken meer dan honderd vertegenwoordigers van scholen, gemeenten en jeugdzorgpartners uit de regio Zuid-Oost Drenthe (Emmen en Borger-Odoorn) op 10 oktober jl. in het stadion van FC Emmen de koppen bij elkaar onder het motto: ‘Laat geen kind achter’.

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we ieder kind in de regio ‘meenemen’, geen enkel kind ‘loslaten’? Het is zo belangrijk om van elkaar te weten wie je bent, wat je doet, wat belangrijk is vanuit ieders perspectief. Daar is een regionale netwerkbijeenkomst voor bedoeld, georganiseerd door alle betrokken partners in de regio, in samenwerking met het landelijke netwerk Met Andere Ogen.

De organisatoren kijken tevreden terug op de regionale netwerkbijeenkomst: ‘Het was heel inspirerend om zoveel betrokken deelnemers bij elkaar te hebben en te zoeken naar wat ons bindt’, zegt Roel Weener, coördinator van SWV 2202-PO en presentator van de middag. ‘Dat mensen na afloop zeiden dat ze graag meer werksessies hadden willen bijwonen, vond ik een goed teken. Het geeft aan hoe belangrijk het is elkaar te leren kennen, elkaars perspectief te verkennen, elkaar proberen te verstaan.’ 

Download het hele verslag

Meer weten over wat deze inspirerende dag allemaal heeft gebracht? Download het gehele beeldende verslag in de bijlage.

 

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: