De lerende aanpak

Een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Dit is het vertrekpunt van de lerende aanpak van MAO. De lerende aanpak is een cyclus op basis waarvan partners geleerde lessen kunnen ophalen en verder kunnen verspreiden binnen het netwerk. Zo blijven we systematisch van elkaar leren. Want alleen zo kunnen we met elkaar groeien en bouwen aan een betere toekomst voor alle kinderen.

 

DE LERENDE AANPAK MET ANDERE OGEN IN ZES STAPPEN(L).jpg

 

Doen, reflecteren en leren in de praktijk

Het vertrekpunt van de cyclus van de lerende aanpak is de aanname dat samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. Het belang van deze samenwerking komt in meerdere onderzoeken voor.  

Met Andere Ogen leren: de rol van MAO

MAO zorgt in samenwerking met kennispartners dat de geleerde lessen worden opgehaald en breed worden gedeeld binnen het netwerk. MAO faciliteert hiervoor de infrastructuur en verschillende communicatievormen. Zo ondersteunen we continu de beweging van MAO en werken we actief aan de verbreding en verdieping van het netwerk.

Verder ondersteunt MAO bij initiatieven binnen het netwerk. Maar we maken ook verbinding met andere lokale initiatieven, proeftuinen en experimenten die de ontwikkelkansen van kinderen vergroten én een raakvlak hebben met de inclusieve samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Voorbeelden hiervan zijn thuiszittersinitiatieven ondersteund door Movisie, Wel in ontwikkeling, het traject van gedragswerk, Ingrado en Zorg voor de Jeugd, Platform vakmanschap en OZA proeftuinen.

MAO zorgt in samenwerking met het NJI voor de aansluiting van de lerende infrastructuur van MAO op andere lerende infrastructuren. Daarnaast kan er ook op landelijk niveau worden geleerd. MAO faciliteert hiervoor verschillende werkvormen.

Beter samenwerken: geleerde lessen tot nu toe

Hoe komen we met elkaar tot een betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd? De afgelopen jaren hebben we hier bij MAO al veel over geleerd. Zo weten we inmiddels al beter wat werkt én hebben we meer inzicht in welke factoren die samenwerking beïnvloeden. Op basis van onderzoeken, evaluaties en wetenschappelijke literatuur hebben we deze factoren vertaald naar zes werkzame elementen. Die hebben we ondergebracht in een handig reflectiekader. Dit kader helpt om toekomstige geleerde lessen te ordenen en toe te passen. Ons doel is om deze werkzame elementen in de toekomst verder aan te scherpen en aan te vullen met handelingsperspectieven

 

Onderdeel worden van de lerende aanpak?

Wil je onderdeel worden van de lerende aanpak van MAO en zo bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen? Word dan partner van MAO.

Heb je een initiatief, idee of aanpak waarbij je ondersteuning kunt gebruiken van het netwerk? Neem dan contact op met MAO.

 

tekst in kader