Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan nu in voor onze tweewekelijkse notificatie.
Dan zie je direct wat er nieuw is en mis je nooit iets.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

13 december 2022

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen.

> Lees meer..
30 november 2022

Werk jij ook samen als leerkracht of jeugdhulp professional in een onderwijs-zorgcombinatie? Dan is de Podcast De Visvijver een aanrader. De thema’s zijn: onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte, samenwerken met ouders en het belang van gelijkwaardigheid en interprofessioneel samenwerken.

> Lees meer..
16 november 2022

Nieuwe initiatieven, programma’s en samenwerkingsverbanden: MAO is als lerend netwerk continu in beweging. Maar welke aanpak werkt nu echt? In de interviewreeks ‘Wat Werkt?’ delen we een succesverhalen uit de praktijk, om zo concrete handvatten te bieden die je direct kunt toepassen. Deze keer: Henny van Egmond en Monique Kuik van Buitenkans, een project opgezet met middelen van het Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het voorkomen van kansenongelijkheid op scholen in de regio Den Haag.

> Lees meer..
02 november 2022

Dit was het onderwerp van gesprek in de bijeenkomst van donderdag 27 oktober van Jouke Douwe de Vries, wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën van de gemeente Noardeast-Fryslân en ambassadeur van Met Andere Ogen. Tijdens de bijeenkomst was er een diverse groep aanwezig vanuit onder andere het Speciaal Onderwijs, Integrale Kindcentra, Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, ministerie VWS en zelfs vanuit een lectoraat. Deze verschillende perspectieven leidden tot interessante inzichten.

> Lees meer..
19 oktober 2022

In deze samenvatting van de ambitie interprofessioneel samenwerken binnen het inspiratienetwerk Met Andere Ogen blikken we terug op wat we gedaan en geleerd hebben in de periode 2019-2021. Professionals die vanuit verschillende domeinen goed op elkaar afstemmen vergroten hiermee de ontwikkelkansen van kinderen. Omdat er nog veel stappen te zetten zijn blikken we ook vooruit.

> Lees meer..
05 oktober 2022

Op 7 september deed Jouke Douwe de Vries zijn betoog in onze nieuwsbrief over veel meer ondersteuning op school organiseren. Hij vraagt zich naar aanleiding van zijn wetenschappelijk onderzoek naar netwerken voor onderwijs en zorg af of je nog meer partijen bij de samenwerking moet betrekken, zoals GGD, jeugd- en jongerenwerk of organisaties voor muziek, sport en cultuur. Bij zijn betoog deed hij een oproep aan het netwerk om hierover in gesprek te gaan.

> Lees meer..
07 september 2022

Onlangs presenteerde Jouke Douwe de Vries de resultaten van zijn onderzoek naar netwerken voor onderwijs en zorg in de provincie Fryslân. Bij alle netwerken uit zijn onderzoek wordt door de gemeente samengewerkt met één of meerdere scholen en soms ook de kinderopvang. De Vries vraagt zich af of dat wel voldoende is. ‘Volgens mij zijn er meer samenwerkingspartners nodig om de jeugdzorg beter, laagdrempeliger en goedkoper op school te organiseren.’ Wat is zijn betoog?

> Lees meer..
24 mei 2022

De afgelopen jaren zijn op een twintigtal scholen in Fryslân initiatieven gestart om onderwijs en jeugdzorg meer met elkaar te verbinden. Deze netwerken voor onderwijs en zorg, waarbij scholen en gemeenten intensief samenwerken, komen echter moeizaam van de grond. Jouke Douwe de Vries onderzocht hoe de start van deze netwerken bevorderd kan worden. Door meer actieve betrokkenheid van de wethouders, zo bepleiten de schooldirecteuren in het onderzoek.

> Lees meer..
27 april 2022

Op 7 april was er weer een interactieve werksessie voor het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen (MAO). De insteek was dit keer invloed van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenwerkingsafspraken in de regio.

> Lees meer..
25 januari 2022

Veel gemeenten worstelen met een stijgende vraag naar jeugdhulp. In Leeuwarden zien we die stijging ook. Een van de verklaringen hiervoor is de trend om gedrag van kinderen sneller te problematiseren. De bandbreedte van wat als ‘normaal’ gedrag wordt gezien, wordt steeds smaller. De vraag naar tweedelijns zorg en naar speciale hulp voor specifieke doelgroepen wordt steeds groter.

> Lees meer..